XXXIV Olimpiada Teologii Katolickiej "Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła"
22 września 2023

Zapraszamy do udziału w XXXIV Olimpiadzie Teologii Katolickiej Radom 2024 pod hasłem "Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła" adresowanej do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii.

Szczegółowe informacje, a zwłaszcza zakres materiału znajdują się na stronie internetowej olimpiady: www.otk.pl

Harmonogram olimpiady: 

1. zawody I stopnia (etap szkolny) - 15 listopada 2023 r.

2. zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 10 stycznia 2024 r.

3. zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 4-6 kwietnia 2024 r.

 

Udział szkoły w OTK 2024 zgłasza katecheta uczący w danej szkole za pomocą formularza, który znajduje się poniżej.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:

Kuria Diecezjalna

Wydział Katechetyczny

ul. Widok 80-82

62-800 Kalisz

lub na adres mailowy: wk@diecezja.kalisz.pl najpóźniej do 31 października 2023 r.