TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Zarządzenie Arcybiskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej dotyczące duszpasterstwa w aktualnym stanie pandemii

Zarządzenie Arcybiskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej dotyczące duszpasterstwa w aktualnym stanie pandemii

Drodzy Siostry i Bracia,

niemal od roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Jak dobrze wiecie, liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów pozostaje ciągle bardzo wysoka – o wiele wyższa niż było to na wiosnę. Dziś zachodzi pilna potrzeba aby przypomnieć zasady i zaktualizować zarządzenia związane z duszpasterstwem w czasie pandemii. Dlatego w duchu miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie przyjmijcie co następuje:

- Arcybiskup Administrator Apostolski udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

- Przy każdym wejściu do kościoła/kaplicy koniecznie należy ustawić 
w widocznym miejscu dystrybutory z płynem do dezynfekcji dłoni i zachęcić wiernych do każdorazowego korzystania z nich.

- Podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw należy zachować limity nałożone przez władze państwowe. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

- Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

- Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie dezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdym użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan. Koncelebransi, lektorzy i służba liturgiczna mają obowiązek używania maseczek.

- Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Kapłanów zobowiązujemy do udostępnienia środków dezynfekujących wiernym bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. na dłoń. Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu. 
W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie. Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Wszyscy szafarze Eucharystii (w tym również celebransi) mają obowiązek, podczas udzielania Komunii św., noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

- Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

- Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych. Prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności.

- Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Penitenci i spowiednicy maja obowiązek używania maseczek. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.

- Organizowanie rekolekcji adwentowych jest możliwe z zachowaniem wszystkich ograniczeń i przepisów sanitarnych. Obecny stan sanitarny podpowiada, aby organizować je w sposób „hybrydowy”, tzn. z wykorzystaniem transmisji w mediach społecznościowych.

- Szczególnie uwrażliwiamy wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach.

- Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii i Sądzie Biskupim. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej diecezji kaliskiej.

- Osoby starsze, pozostające w domu, prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów lub szafarzy świeckich, którzy mogą przybyć z Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.

- Prosimy kapłanów o troskę nad osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia. Zachęcamy do tego, aby w parafiach nie zawieszano działalności punktów charytatywnych i pomocowych.

 

Akapity napisane pogrubioną czcionką należy odczytać podczas ogłoszeń parafialnych w niedzielę 29 listopada br. 

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej
 

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 27 listopada 2020 roku
L.dz. Adm. Ap.-80/2020

Powrót do listy