Zmiana terminu wiosennych dni skupienia katechetów świeckich i sióstr zakonnych
23 lutego 2021

K O M U N I K A T

formacja stała katechetów diecezji kaliskiej
aktualizacja

 

            W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wiosenne dni skupienia zaplanowane na 22, 23, 24 i 27 marca br., o czym informowałem w piśmie z dn.  27.08.2020 r., l. dz. 1579/2020, zostają przeniesione.

19 kwietnia br.,       parafia pw. św. Stanisława w Ostrowie Wlkp. (ul. kard. Ledóchowskiego 2)
20 kwietnia br.,      parafia pw. św. Stanisława w Wieruszowie (ul. Warszawska 93a)
21 kwietnia br.,       parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu (ul. Asnyka 54-56)

Początek godz. 14.30, zakończenie około godz. 16.30

W programie Msza św. z homilią oraz konferencja przedmiotowa. Ze względów epidemicznych nie przewiduje się wspólnego posiłku. 

Każdy katecheta diecezji kaliskiej, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej, w której katechizuje, wybiera jeden z podanych terminów.

Wyżej wymienione dni skupienia są jedną z form doskonalenia zawodowego nauczyciela religii, o których mowa m. in. w art. 40 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4).

 

/-/ ks. Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

/-/ ks. Waldemar Graczyk
Wicekanclerz Kurii

 

Kalisz, dnia 23 lutego 2021 r.
L. dz. 488/2021