Zmiana terminu wiosennych dni skupienia katechetów
12 marca 2020

Biorąc pod uwagę zarządzenia władz państwowych, a zwłaszcza decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach wychowawczych na obszarze całego kraju, mając na względzie bezpieczeństwo katechetów i ich rodzin, informuję, że wiosenne dni skupienia dla katechetów wszystkich typów szkół będą przeprowadzone po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego