Kto chce ludzi ratować, musi za ludzi cierpieć.św. Józef Freinademetz

29.06.2018: Kuria Diecezjalna informuje

Zmiany personalne w diecezji kaliskiej

 

Zmiany personalne – lipiec 2018

Przejście na emeryturę (1 lipca):

ks. prałat Stefan Szkaradkiewicz – dotychczasowy proboszcz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie

ks. kanonik Lechosław Woźniak - dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Lipe

Zmiany dziekańskie (od 2 lipca):

ks. prałat Jacek Bąk – mianowany dziekanem dekanatu żerkowskiego

ks. kanonik Adam Gmerek – mianowany dziekanem dekanatu sycowskiego

ks. kanonik Krzysztof Grobelny - zwolniony z urzędu dziekana dekanatu pleszewskiego

ks. kanonik Rafał Mielcarek – dotychczasowy dziekan dekanatu żerkowskiego mianowany dziekanem dekanatu pleszewskiego

ks. prałat Leszek Szkopek – dotychczasowy dziekan dekanatu sycowskiego mianowany dziekanem dekanatu ostrzeszowskiego

ks. prałat Ryszard Wachowiak – na własną prośbę zwolniony z urzędu dziekana dekanatu ostrzeszowskiego

Zmiany proboszczowskie (od 2 lipca):

ks. kanonik Stanisław Druciarek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Barbary w Karminie ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie

ks. kanonik Adam Gmerek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Benicach ustanowiony proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Sycowie

ks. kanonik Krzysztof Guziałek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Floriana w Pleszewie

ks. kanonik Henryk Lemke – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie ustanowiony proboszczem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

ks. kanonik Rafał Mielcarek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Wojciecha i NMP Matki Kościoła w Pogorzelicy ustanowiony proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP i św. Michała Archanioła w Sowinie

ks. kanonik Leszek Szcześniak – dotychczasowy proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Wojciecha i NMP Matki Kościoła w Pogorzelicy

ks. prałat Leszek Szkopek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Sycowie ustanowiony proboszczem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie

o. Dacjusz Roman Pyszka OFM - zwolniony z proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie (30 czerwca)

o. Sofroniusz Marcin Rempuszewski OFM - ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie (1 lipca)

Nominacje proboszczowskie (od 2 lipca):

ks. Marek Jasianek – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla w Jarocinie ustanowiony proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku

ks. Andrzej Kmieciak – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Kępnie ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Barbary w Karminie

ks. Rafał Kopis – dotychczasowy ekonom diecezjalny i kapelan biskupa pomocniczego ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Benicach

ks. kanonik Błażej Michalewski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Lututowie ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Stanisława w Lipe

ks. Marek Zbaracki – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie ustanowiony proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie

Rezydenci (od 2 lipca):

ks. kanonik Krzysztof Grobelny – dotychczasowy proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie ustanowiony rezydentem w tejże parafii

ks. kanonik Tadeusz Pietrzak – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie ustanowiony rezydentem w tejże parafii

Zmiany wikariuszowskie (od 2 lipca)

ks. Tomasz Flajszer - dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Liskowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wlkp.

ks. Marcin Humeniuk - dotychczasowy wikariusz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy

ks. Krzysztof Jakubowski - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Kępnie mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie

ks. Tomasz Jakubowski - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Jarocinie

ks. Aleksander Janas - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Stawiszynie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu

ks. Piotr Juszczak - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Wieruszowie

ks. Witold Kałmucki - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu

ks. Karol Karpowicz - dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.

ks. Mateusz Klaczyński - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Liskowie

ks. Łukasz Kocaj - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Jarocinie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach

ks. Włodzimierz Muszalski - dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Brzezinach mianowany wikariuszem parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie

ks. Marcin Pieprzka - dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Kępnie

ks. Łukasz Poczekaj - dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wlkp. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Jarocinie

ks. Łukasz Przybyła - dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Wieruszowie

ks. Mariusz Przyjazny - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieruszowie mianowany wikariuszem parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie

ks. Jakub Rachwalski - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Witaszycach

ks. Michał Słociński - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Kępnie

ks. Mateusz Szmajdziński - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie.

ks. Andrzej Szulc - dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Witaszycach mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Brzezinach

ks. Jakub Ubysz-Piasecki - dotychczasowy wikariusz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Stawiszynie

ks. Marcin Walczak - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Jarocinie mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie

ks. Rafał Wawrzyniak - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Koźminku mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Lututowie

ks. Dominik Wieczorek - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieruszowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu

Skierowani na wikariuszy (od 2 lipca):

ks. Grzegorz Kaczorkiewicz (neoprezbiter) - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie

ks. Sebastian Kąkol (neoprezbiter) - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Koźminku

ks. Marcin Kierzek – dotychczas na urlopie naukowym mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp.

ks. Artur Kułton - dotychczasowy kapelan Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie

ks. Michał Rzeźnik (neoprezbiter) - mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie

ks. Łukasz Skoracki - dotychczasowy dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wlkp.

ks. Aleksy Stasiak (neoprezbiter) - mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla w Jarocinie

ks. Krzysztof Wojtynia – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

Inne (od 2 lipca):

ks. Karol Gibki – dotychczasowy rezydent w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach mianowany referentem ds. informatycznych Kurii Diecezjalnej i kapelanem biskupa pomocniczego (z zachowaniem obowiązków Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

ks. Paweł Gomółka – mianowany asystentem kościelnym fundacji „Abba Pater” w Kaliszu

ks. Waldemar Graczyk – zwolniony z diecezjalnego referenta ds. ekumenizmu

ks. Rafał Kopis – mianowany referentem w wydziale finansowo-gospodarczym Kurii Diecezjalnej i wizytatorem wstępnym ds. administracyjnych

ks. Krzysztof Lipiński - dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie mianowany kapelanem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.

ks. Grzegorz Mączka – zwolniony z asystenta kościelnego fundacji „Abba Pater” w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała - dotychczas na urlopie naukowym mianowany dyrektorem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i Diecezjalnej Telewizji „Dom Józefa”

ks. Szymon Rybak - dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. mianowany redaktorem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i rezydentem w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu

ks. kanonik Eugeniusz Synowiec – ustanowiony ekonomem diecezjalnym (z zachowaniem dotychczasowych obowiązków, zwolniony z wizytatora wstępnego ds. administracyjnych)

ks. Antoni Wita FDP – mianowany diecezjalnym referentem ds. ekumenizmu

ks. Marek Zawisła - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu skierowany na urlop naukowy z obowiązkiem pomocy duszpasterskiej w soboty i niedziele w parafii pw. MB Różańcowej w Kępnie

ks. Marek Zbaracki – mianowany kapelanem domu zakonnego ss. Dominikanek i Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach

 

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK