Wydział Finansowo - Gospodarczy
01 września 2023

Adres:
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
tel. 62 766 78 55
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl

Dyrektor - Ekonom diecezjalny 
ks. prałat Robert Lewandowski
tel. (biuro) 62 766 07 13  
e-mail: ekonom1@diecezja.kalisz.pl 

Referent
ks. mgr Paweł Kubiak
tel. (biuro) 62 766 07 13                                                                                                                                                                                                                                                           e-mail: p.kubiak@diecezja.kalisz.pl   Referent
ks. mgr Rafał Kopis 
e-mail: kora7609@wp.pl 

Księgowa 
s. Alina Andryszewska CSFN 
tel. 62 766 07 19 
e-mail: ksiegowa@diecezja.kalisz.pl

Kasa
s. mgr Małgorzata Stachów CSFN 
tel. 62 766 07 10 
e-mail: kasa@diecezja.kalisz.pl