Ochrona dzieci i młodzieży
21 lutego 2020
 1. Delegaci biskupi ds. ochrony dzieci i młodzieży:

  ks. kanonik mgr lic. Bogumił Kempa
  kom. 501 944 748
  e-mail: ksiadzdelegat@diecezja.kalisz.pl

  mgr Ewa Węgier-Szewczyk
  kom. 601 493 992
  e-mail: delegat@diec.pl

  Duszpasterz ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin:
  ks. proboszcz mgr lic. Sebastian Łagódka
 2. kom. 607 577 776
  e-mail: duszpasterz@diec.pl
   
 3. ks. Łukasz Skoracki

  Kuratorzy osób duchownych podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych za przestępstwo wykorzystania seksualnego nieletnich poniżej osiemnastego roku życia:
  ks. Piotr Przybył
  ks. Krzysztof Raj
  e-mail: kurator@diec.pl

  Grupa odpowiedzialna za prewencję:
 4. ks. Przemysław Kaczkowski
 5. ks. Bogumił Kempa
 6. ks. Jarosław Powąska
 7. ks. Krzysztof Raj
 8. ks. Sebastian Łagódka
 9. ks. Łukasz Skoracki
 10. p. Jolanta Siwak
 11. p. Marta Promna
 12. p. Paula Karbowska
 13. p. Anna Wypych 
   

W grudniu 2021 roku w Kaliszu rozpoczął działalność Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele. Projekt ten jest realizowany razem z archidiecezją poznańską i archidiecezją gnieźnieńską, Centrum Ochrony Dziecka oraz finansowany przez Fundację św. Józefa.

W ramach Punktu, odpowiednio przeszkoleni konsultanci świeccy są gotowi przyjąć i z szacunkiem wysłuchać każdą osobę dotkniętą przemocą seksualną w środowisku kościelnym, udzielić odpowiedniej informacji i wsparcia w podjęciu adekwatnych działań. Udzielają też pomocy w nawiązaniu kontaktu z prawnikiem, psychologiem lub duszpasterzem, w zależności od potrzeb i oczekiwań. Udzielenie wsparcia i pomocy jest podejmowane z poszanowaniem godności oraz z zachowaniem dyskrecji. Do punktu konsultacyjnego można zgłosić się na rozmowę osobiście lub uczynić to telefonicznie.

Dyżury w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Zranionych w Kościele odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00. Spotkanie osobiste jest możliwe w Kaliszu, przy ul. Harcerskiej 1A, w siedzibie Diecezjalnego Centrum „Pro Familia”, natomiast telefonicznie można się kontaktować pod numerem telefonu 663 500 199 (telefon jest czynny w godzinach funkcjonowania Punktu). Osoby zranione mogą także zwrócić się o pomoc w Poznaniu lub Gnieźnie.