TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej

Wydział Duszpasterski

Adres:
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
tel. 62 766 78 55
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl

Dyrektor
ks. prałat dr Andrzej Latoń

Powrót do listy