Diecezjalni duszpasterze specjalistyczni
28 stycznia 2020

Apostolatu „Margaretka”: ks. dr Łukasz Pondel 
Bankowców: ks. prałat Henryk Szymiec 
Emigrantów: ks. kanonik Błażej Michalewski
Eucharystycznego Ruchu Młodych: ks. wikariusz Łukasz Luźny 
Głuchoniemych: ks. proboszcz Łukasz Ograbek 
Grup Modlitwy Ojca Pio: ks. proboszcz Krzysztof Śliczny 
Harcerek i Harcerzy: ks. proboszcz Piotr Szkudlarek 
Sybiraków: ks. płk Tadeusz Pałuska 
Kobiet: ks. prałat Adam Modliński 
Kolejarzy: ks. kanonik Jacek Kita  
Kół Radia Maryja: ks. prałat Adam Modliński 
Liturgicznej Służby Ołtarza: ks. kanonik Jarosław Kołodziejczak 
Ludzi niepełnosprawnych: ks. kapelan Krzysztof Lipiński 
Ludzi pracy: o. Jarzy Kacprzyk SJ
Małżeństw niesakramentalnych: ks. Michał Tomaszewski 
Młodzieży: ks. wikariusz Marek Muzyka 
Młodzieży akademickiej: ks. wikariusz Paweł Nowacki
Myśliwych: ks. proboszcz Piotr Górski
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej: ks. prałat Dariusz Kwiatkowski 
Nauczycieli i wychowawców: ks. dyrektor Adam Kraska 
Pielgrzymów i turystów: ks. wikariusz Rafał Grzęda 
Policji: ks. prałat Robert Lewandowski 
Pracowników leśnictwa i ochrony środowiska: ks. proboszcz Piotr Górski
Pracowników służby zdrowia: ks. dr Marcin Załęzny 
Prawników: ks. prałat Witold Szala 
Rodziców Dziecka Utraconego: ks. wikariusz Łukasz Zawidzki
Rodzin: ks. prałat Leszek Szkopek
Rolników: ks. kanonik Henryk Sikora 
Ruchu Czystych Serc: ks. proboszcz Łukasz Ograbek 
Ruchu Odnowy w Duchu Świętym: ks. wikariusz Michał Włodarski 
Ruchu „Światło Życie”: ks. proboszcz Daniel Zarębski 
Rzemieślników: ks. kanonik Zbigniew Króczyński 
Sportowców: ks. kanonik Dariusz Bandosz
Strażaków: ks. kanonik Piotr Kuświk 
Środowisk twórczych: ks. dyrektor Adam Kraska
Wspólnot Różańcowych: ks. kanonik Bogumił Kempa
Zakładów penitencjarnych: ks. prałat Tomasz Ilski