TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

PERMANENTNA FORMACJA KATECHETÓW DIECEZJI KALISKIEJ

Na mocy 410 statutu Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej 2007-2009 katecheta jest zobowiązany do uczestniczenia w dniach skupienia połączonych z konferencją przedmiotową (jeden jesienią, drugi wiosną), w spotkaniu opłatkowym z Biskupem Diecezjalnym oraz raz na dwa lata w rekolekcjach.

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

DNI SKUPIENIA

 

Jesień 2022

od godz. 14.30 do ok. 17.00

katecheci szkół podstawowych i przedszkoli

19 września, poniedziałek Parafia św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie, ul. Jana Pawła II 4

20 września, wtorek  Parafia św. Mikołaja w Kaliszu, ul. Kanonicka 5

21 września, środa  Parafia św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wlkp., ul. Raszkowska 39

katecheci szkół ponadpodstawowych 

22 września, czwartek Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu, ul. Złota 144

 

 

Wiosna 2023 

od godz. 14.30 do ok. 17.00

katecheci wszystkich typów szkół

13 marca, poniedziałek  Parafia św. Stanisława B. M. w Ostrowie Wlkp., ul. kard. M. Ledóchowskiego 2  

14 marca, wtorek  Parafia św. Stanisława B. M. w Kaliszu, ul. Sukiennicza 7 (Ojcowie Franciszkanie)

15 marca, środa  Parafia św. Stanisława B. M. w Wieruszowie, ul. Warszawska 93a

 

 

OPŁATEK

początek o godz. 10.00

17 grudnia 2022 r., sobota  Parafia św. Marcina w Kępnie, ul. Kościuszki 3

14 stycznia 2023 r., sobota  Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Plac św. Józefa 7 

 

REKOLEKCJE rok 2023

początek pierwszego dnia o godz. 9.00, zakończenie ostatniego o godz. 18.00

28-29 stycznia  Dom Zakonny Sióstr Elżbietanek w Ostrowie Wlkp., ul. Gimnazjalna 13

4-5 marca  Dom Rekolekcyjny Ojców Jezuitów w Kaliszu, ul. Stawiszyńska 2  

24-25 czerwca  Dom Zakonny Sióstr Elżbietanek w Ostrowie Wlkp., ul. Gimnazjalna 13

26-27 czerwca  Dom Zakonny Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie, ul. Leśna 5

 

Zapisy na wszystkie terminy rekolekcji poprzez e-mail wk@diecezja.kalisz.pl

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

Szkolenia organizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu są jedną z form doskonalenia zawodowego nauczyciela (por. Art. 42 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730)) i spełniają kryteria prawa oświatowego (por. Art. 70a ust. 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).

Powrót do listy